PFR Tarcza Finansowa - uzupełnienie.

Szanowni Klienci,

Niniejszym uzupełniamy przedstawione dotychczas Państwu informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej. Polski Rząd dotychczas przygotował trzy Tarcze - dwie antykryzysowe i jedną finansową dla małych, średnich i dużych firm. Z wielu z nich można skorzystać jednocześnie. Część wsparcia przyznaje ZUS, część wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy (PUP), a jeszcze inne - Polski Fundusz Rozwoju.

Niestety, przy każdej formie pomocy należy zwrócić uwagę na formalności i pułapki.

Jak poinformował rząd ponad 3,5 mld zł pomocy płynnościowej ma się znaleźć na kontach firm w poniedziałek w ramach organizowanego przez PFR programu Tarcza Finansowa – jednak jest to tylko teoria, w praktyce przedsiębiorcy skarżą się na to, że wnioski o pomoc odrzucane są bez powodu lub przez pomyłkę, albo po prostu z powodu typowej polskiej biurokracji. Same wnioski można składać online poprzez portale bankowości elektronicznej.

Subwencja z Polskiego Funduszu RozwojuSkrótowo: najczęstsze błędy i pułapki przy składaniu wniosków:

 1. Określanie stanu zatrudnienia:
  a) Inaczej niż dla celów samej subwencji liczymy ilość pracowników dla celów wybrania rodzaju wniosku (wniosek dla mikro firm (do 9 pracowników) czy małych i średnich przedsiębiorstw) – tu brane są pod uwagę tylko etaty, bez umów cywilnoprawnych
  b) Dla celów subwencji PFR – trzeba wskazać liczbę etatów wraz z podlegającymi ubezpieczeniom społecznym umowami zlecenia i innymi oskładkowanymi umowami cywilnoprawnymi (uwaga na przeliczanie etatów ułamkowych – patrz tabela z wyjaśnieniami z PFR),
 2. Przychody: należy podawać dane z deklaracji VAT-7 (firmy rozliczające się miesięcznie) lub jpk (firmy rozliczające się kwartalnie),
 3. Trzeba pamiętać, że od złożenia deklaracji czy pliku jpk do momentu, kiedy PFR ma dostęp do danych, upłynąć musi 4-5 dni,
 4. Pierwszy miesiąc, za który można wskazać spadek obrotów to marzec 2020 roku.

 

W ubiegłym tygodniu została uruchomiona Tarcza Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm o wartości 75 mld zł. Wnioski składa się przez system bankowości elektronicznej - udostępniło je już 17 banków. Firmom wysyłane są również wiadomości sms z informacjami o programie. W czwartek 30 kwietnia premier Mateusz Morawiecki, poinformował, że PFR już wypłacił 355 mln zł do 1006 firm. Co ważne pomoc z PFR można łączyć z innymi formami. Trzeba tylko uważać na limity pomocy publicznej. Co do zasady nie może przekroczyć 800 tys. euro. Status wielkości firmy jest ustalany na dzień 31 grudnia 2019 roku. Odnosi się on wyłącznie do przedsiębiorcy, który wnioskuje, a nie właściciela czy spółek zależnych. Wsparcie przysługuje firmom, które mają rezydencję podatkową w Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli krajach Unii i Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Wnioski są weryfikowane elektronicznie. Dlatego trzeba uważać na to, jakie dane wpisuje się we wniosku. Przykładowo część firm zauważa, że datą rozpoczęcia działalności nie musi być koniecznie rejestracja w CEIDG czy KRS. Wskazują, że system raczej sprawdza datę przesłania pierwszej deklaracji podatkowej – PFR jeszcze nie odniosło się do wyżej wymienionego problemu - źle wpisana data, powoduje odrzucenie wniosku.

Ponadto firmy powinny złożyć deklarację VAT za ten miesiąc w którym deklarują spadek przychodów. Trzeba przy tym pamiętać, że zanim deklaracja zostanie odnotowana w systemie Ministra Finansów mija kilka dni (4-5). Zatem deklaracje za kwiecień, nawet obecnie naprędce złożone, mogą być jeszcze nie uwzględnione. Ponadto firma musi odnotować spadek obrotów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego w roku ubiegłym. Spadek obrotów trzeba obliczać na podstawie deklaracji VAT. Niezgodność danych z systemem weryfikacji przygotowanym przez PFR powoduje odrzucenie wniosku i konieczność przebycia procedury odwoławczej.


Mikrofirmy (zatrudniające do 9 pracowników).

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależeć ma od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych. Może wynosić do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł). Może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25 proc. może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe. Po spełnieniu określonych warunków, 75 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji będzie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji.


Małe i średnie firmy (zatrudniające od 10 do 249 pracowników).

Małe i średnie firmy mogą liczyć na subwencję w wysokości do 3,5 miliona złotych na trzy lata. Aby ją uzyskać, trzeba będzie wykazać co najmniej 25 proc. spadek przychodów i zadeklarować zwrot w ciągu trzech lat. Maksymalna kwota subwencji wyniesie 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej - w zależności od skali spadku sprzedaży - do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5 proc. – w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5 proc. subwencji – w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.


Duże firmy (zatrudniające ponad 250 pracowników)

Na zgodę Komisji Europejskiej czeka jeszcze transza 25 mld zł dla dużych firm. Wszystko wskazuje, że za jej sprawy duże podmioty dostaną wsparcie pod warunkiem, że przez ostatnie 2 lata obrotowe płacą podatki w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Pierwotnie była tylko zarezerwowana dla tych, którzy płacą podatki w Polsce. Beneficjenci będący polskimi rezydentami, których dominującymi wspólnikami/akcjonariuszami są podmioty mające rezydencję podatkową w takich Państwach jak: Samoa Amerykańskie, Kajmany, Fidżi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seszele, Trynidad i Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu, mogą ubiegać się o wsparcie, jeżeli zobowiążą się do przeniesienia rezydencji beneficjenta rzeczywistego do Polski. Ponadto firmy muszą prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., i nie zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania.
Zasady pomocy dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników mają być ustalane indywidualnie. Obejmie ono zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz.

Co do zasady PFR proponuje 3 formy finansowania:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.
 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. 


Uwagi/informacje końcowe:

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o 

 • Materiały przygotowanych przez Polski Fundusz Rozwoju,
 • Materiały z płatnych portali branżowych,
 • Uwagi Kancelarii.


Opracowanie pełni funkcję informacyjną, i nie stanowi porady prawnej oraz nie obejmuje wszystkich informacji dotyczących rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawach wchodzących w skład pakietów tzw. "Tarczy Antykryzysowej" w uchwalonych wersjach.


W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Przypominamy o podjęciu wszelkich działań profilaktycznych oraz wdrożeniu stosownych procedur przez naszą firmę mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Nasza firma jest czynna w każdy wtorek i czwartek w godzinach 09:00 – 15:00 celem przekazania nam przez Państwa dokumentacji księgowo-kadrowej. Zapewniamy, że tryb naszej pracy dostosował się do obecnych uwarunkowań w zakresie zarówno organizacji pracy, jak i wzmożonych procedur związanych z bieżącą dezynfekcją oraz ograniczaniem wszelkich kontaktów zewnętrznych.
Wprowadzone zmiany i rygory nie wpływają na ciągłość obsługi procesów oraz bieżące realizowanie zleceń – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów w godzinach 10:00 – 15:00, oraz przez pocztę elektroniczną. Mając natomiast na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie z wszelkich elektronicznych środków komunikacji – email, telefon, Microsoft Teams, we wszelkich Państwa relacjach biznesowych. Prosimy Państwa o dostosowanie się do obecnych wymogów i zaostrzonych procedur podczas naszej współpracy oraz innych kontaktach biznesowych.


Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych