monety

Cennik usług dodatkowych kancelarii

Usługi związane z obsługą ksiąg rachunkowych:

 • Korekta rozliczenia PIT/CIT/VAT z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy za każdy miesiąc podlegający korekcie - 59,00 zł
 • Korekta dokumentów płacowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy za każdy miesiąc podlegający korekcie - 59,00 zł
 • Sporządzenie sprawozdania GUS stawka godzinowa (w zależności od rodzaju sprawozdania) - 129,00 zł
 • Sporządzenie dokumentu standaryzowanego za każdy dokument (wniosek o przeksięgowanie, stwierdzenie nadpłaty, wydanie zaświadczenia itp.) - 39,00 zł
 • Sporządzenie dokumentu niestandardowego stawka godzinowa (umowy, zeznania, wyjaśnienia, wnioski kredytowe, leasingowe itp.) - 129,00 zł
 • Sporządzanie rocznych informacji do banku w sprawie sytuacji finansowej podmiotu – od 199,00 zł
 • Wypełnianie wniosków w związku z rejestracją działalności gospodarczej (VAT-R, VAT-UE, ZUS) – od 159,00 zł
 • Wypełnianie deklaracji: PCC, VAT-9M, VIU-DO – od 99,00 zł
 • Przygotowanie druków: NIP-8, aktualizacja VAT-R – 99,00 zł
 • Symulacja wyniku podatkowego za czynność (Książka Przychodów i Rozchodów) - 79,00 zł
 • Symulacja wyniku podatkowego/Sporządzenie bilansu i RZiS w trakcie roku (Księgi Handlowe) – od 199,00 zł
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT dla osób nieposiadających umowy z Kancelarią – 249,00 zł

 

Usługi związane z obsługą kadr i płac:

 • Miesięczna opłata za sporządzenie listy płac i prowadzenie teczki osobowej jednego pracownika – (pełny pakiet) - 98,00 zł
 • Podmioty nieposiadający pełnego pakietu:
 • Sporządzenie umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło, informacji dodatkowej do umowy, zgłoszenie do ZUS - 39,00 zł
 • Sporządzenie świadectwa pracy, wyrejestrowanie z ZUS, sporządzenie rozwiązania umowy – 39,00 zł
 • Sporządzenie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 19,00 zł
 • Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS/US – 39,00 zł
 • Sporządzenie deklaracji ZUS IWA – 99,00 zł
 • Korekta rozliczeń ZUS i innych dokumentów płacowych w zakresie kadrowo płacowym od - 59,00 zł
 • Przygotowanie dokumentacji PFRON – 179,00 zł
 • Obsługa miesięcznych refundacji PFRON (za pracownika) – 55,00 zł
 • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia A1 – 119,00 zł
 • Sporządzenie rocznej deklaracji PIT-11 dla pracownika podmiotu nieposiadającego umowy z Kancelarią – 125,00 zł
 • Obsługa PPK już od 39,00 zł
 • Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis (jednorazowa amortyzacja) – 119,00 zł
 • Sporządzanie odpowiedzi na pismo komornika w sprawie zajęcia pracownikowi wynagrodzenia – 35,00 zł

 

Udział w postępowaniach (stawka godzinowa):

 • Udział w kontroli skarbowej – 199,00 zł
 • Udział w kontroli podatkowej - 199,00 zł
 • Udział w czynnościach sprawdzających - 149,00 zł
 • Udział w kontroli ZUS - 149,00 zł
 • Udział w kontroli PIP - 149,00 zł

 

Usługi doradcze i konsultacje (stawka godzinowa):

 • Sporządzenie ORD-IN - 149,00 zł
 • Konsultacje księgowe o znacznym stopniu skomplikowania - 199,00 zł
 • Konsultacje płacowe o znacznym stopniu skomplikowania – 199,00 zł
 • Konsultacje gospodarcze o znacznym stopniu skomplikowania - 299,00 zł
 • Konsultacje podatkowe o znacznym stopniu skomplikowania - 349,00 zł

 

Czynności materialno-techniczne:

 • Wydruki i kserokopie za każdą stronę (w tym drukowanie dokumentów księgowych dostarczanych drogą elektroniczną) - 0,49 zł
 • Skan dokumenty – 0,55 zł
 • Wysyłka korespondencji za każdą kopertę (list polecony ekonomiczny, gabaryt s) - 15,90 zł
 • Archiwizacja dokumentacji miesięcznie za każdy segregator (dotyczy dokumentów starszych niż 2 lata lub po rozwiązaniu umowy) - 5,00 zł

 

Delegacje:

 • Delegowanie pracownika (np. do urzędu, sądu) stawka godzinowa - 135,00 zł
 • Opłata za dojazd za kilometr (plus opłata za delegowanie) - 3,50 zł

 

Windykacja:

 • Wysyłka wezwania do zapłaty przez Kancelarię za każdy list (po 2 niezapłaconych fakturach) – 40,00 euro
 • Wysyłka wezwania do zapłaty przez KRD za sprawę - 9% należności (nie mniej niż 510 zł) (według cennika KRD)

 

Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.
Wszystkie podane ceny są cenami netto (do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT)