Pełna księgowość – wsparcie profesjonalistów

Kancelaria Usług Księgowych Sp. z o.o. w nowoczesny sposób pomaga Klientom w zakresie szeroko pojmowanej księgowości. Wsparcie rachunkowe proponujemy zarówno przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmę jednoosobową, jak i tym, którzy zarządzają małej, średniej lub dużej wielkości zakładami. Jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności, stajesz przed koniecznością wyboru systemu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Możesz zdecydować się na uproszczoną lub pełną księgowość. Szczegółowy zapis, nazywany także księgami handlowymi lub rachunkowymi, obowiązuje niektóre rodzaje przedsiębiorstw, między innymi spółki różnego typu.

Niezależnie od tego, na jaki typ prowadzenia zapisu się zdecyduje się Klient, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Usługi księgowe związane z uproszczoną lub pełną wersją rachunkowości dadzą Ci pewność, że wszystkie kwestie formalne są pod kontrolą. Jeśli szukasz godnego zaufania biura rachunkowego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią z siedzibą w Katowicach.

 

Księgi handlowe – usługi dla przedsiębiorców

Możemy zaoferować zarówno uproszczoną, jak i pełną księgowość. Ta ostatnia stanowi bardzo rozbudowany i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Służy on do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w konkretnym momencie lub na przestrzeni określonego czasu. Pełna obsługa księgowości daje więc kompleksowy obraz finansów danego przedsiębiorstwa. Jest to szczególne istotne w przypadku spółek, ponieważ rzetelny obraz sytuacji finansowej firmy jest ważny dla jej akcjonariuszy i kontrahentów.

Kto jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości? Oto kilka przykładów

 • spółki handlowe – kapitałowe oraz część osobowych,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Pełna księgowość polega na ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń księgowych – od pobrania czy uszkodzenia towaru, aż po wpływy do kasy czy przelewy z banku. Jest to bardzo szczegółowy zapis wszelkich zdarzeń, dlatego jego prowadzenie wymaga dużych nakładów czasu oraz dokładnej znajomości przepisów rachunkowych.

 

Pełna księgowość – dlaczego warto ją zlecić?

Prowadzenie pełnej księgowości jest czasochłonne. Zamiast tracić czas na biurokrację, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto rozważyć przekazanie obowiązków specjalistom i skorzystać z usług profesjonalnego biura. Zanim przystąpimy do współpracy, przeglądamy szczegółowo dotychczasową dokumentację księgową oraz zawarte umowy. Ponadto, weryfikujemy rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS-em. Staramy się także maksymalnie uprościć czynności administracyjne.

 

W ramach pełnej obsługi księgowej możemy zaoferować

 • kompleksową obsługę w zakresie takich instytucji jak Urząd Skarbowy, GUS, NBP,
 • bieżące doradztwo księgowe w tematach księgowych i podatkowych,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji PIT i CIT,
 • obsługę transakcji zagranicznych,
 • reprezentację Klientów podczas kontroli podatkowych,
 • księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie indywidualnego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości.

 

Pełna księgowość ułatwia rzetelne i prawidłowe zarządzanie firmą. Dobrze jest zlecić ją wyspecjalizowanym w tym zakresie księgowym. Należy zdawać sobie sprawę, że prowadzenie ksiąg rachunkowych to inaczej ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. Tworzą je:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
 • zestawienie sald ksiąg pomocniczych,
 • inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów).

 

 

Formalności jest sporo, dlatego warto powierzyć je wykwalifikowanemu pracownikowi. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej w tym zakresie jest korzystniejsze pod względem finansowym niż tworzenie etatu niezależnego księgowego. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły oferty.