Oferta i Cennik

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/karta podatkowa już od 150 zł,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów już od 200 zł,
 • Księgi handlowe (pełna księgowość) już od 499 zł,
 • Księgi handlowe stowarzyszeń i fundacji już od 499 zł,
 • Obsługa kadrowa i płacowa zleceniobiorców już od 35 zł,
 • Obsługa kadrowa i płacowa osoby zatrudnionej na umowe o pracę już od 40 zł,
 • Obsługa (PPK) już od 300 zł (obsługa stała) + (umowa o pracę) 15 zł,
 • Opracowanie zakładowego planu kont 500 zł.

   

Usługi dodatkowe, płatne dodatkowo:

 • Pośrednictwo w postępowaniu sądowym - współpraca z adwokatem lub radcą prawnym,
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym,
 • Sporządzenie polityki rachunkowości,
 • Doradztwo w sprawach nieobejmujących umowy z Klientem,
 • Pisma procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty, windykacyjne,
 • Opracowania księgowe do celów sądowych,
 • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych,
 • Fakturowanie i opłacanie należności w imieniu Klienta,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,
 • Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Doradztwo w zakresie podatku akcyzowego,
 • Sporządzanie skarg oraz innych pism.

 

zdjecie cennik

 

Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.
Wszystkie podane ceny są cenami netto (do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT)