Z jakich zwolnień podatkowych mogą korzystać początkujący przedsiębiorcy?

Osoby, które decydują się na założenie swojej pierwszej jednoosobowej działalności gospodarczej, często obawiają się, czy od razu uda im się zarobić chociażby na obowiązkowe składki ZUS. Na szczęście ustawodawca postanowił wesprzeć raczkujące firmy w pierwszych miesiącach działalności. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulga na start

Ulga na start przyznawana jest maksymalnie na 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Obejmuje ona osobę prowadzącą działalność, lecz nie osoby przez nią zatrudnione. Nie zwalnia ona też z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Początkujący przedsiębiorca może odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty zadeklarowanej, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. W 2021 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na start wynosi 381,81 zł. Niektóre osoby mogą dodatkowo być zwolnione z opłacania składki zdrowotnej – warto skonsultować to z zewnętrznym doradcą księgowym.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start nie przysługuje wszystkim osobom zakładającym działalność. Dotyczy ona tylko:

  • osób fizycznych (prowadzących działalność jednoosobową oraz wspólników spółek cywilnych,
  • które założyły działalność po raz pierwszy lub dopiero po upływie 60 miesięcy od jej ostatniego zakończenia (lub zawieszenia),
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali w tym lub poprzednim roku i wykonywali te same czynności,
  • nie podlegają ubezpieczeniu KRUS.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus

Po upływie pół roku ulgi na start przedsiębiorca może nadal liczyć na niższe składki ZUS. Na 2 kolejne lata przysługuje mu okres składek preferencyjnych. W tym roku podstawa wymiaru składek wynosi 840 zł. Po tym czasie, jeśli zeszłoroczny dochód firmy nie przekroczy 120 000 zł, przedsiębiorca może korzystać z Małego ZUS-u Plus. Korzystając z tej ulgi, przedsiębiorca przez maksymalnie 36 miesięcy może opłacać składki ubezpieczenia społecznego proporcjonalnie do dochodu uzyskanego w roku wcześniejszym. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok podatkowy. Składkę zdrowotną z kolei musi być opłacana w wymaganej przepisami wysokości.