Wolny zawód a forma opodatkowania - co warto wiedzieć?

Wolny zawód niby wiemy, niby znamy to pojęcie, ale czy np. artysta to wolny zawód? Przyjęło się, że osoby wykonujące wolne zawody pracują bez szefa i etatu, czyli na tzw. własny rachunek, samodzielnie zdobywając zlecenia na wykonanie usługi. A jak to wygląda w prawie? Czy są przepisy określające np. formy opodatkowania?

Wolny zawód definicja

Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. To praca na zasadzie samozatrudnienia. W 2021 ustawodawca zmodyfikował definicję wolnych zawodów, poszerzając katalog zawodów uprawnionych do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Listę wolnych zawodów rozszerzono np. o  psychologów, radców prawnych, księgowych, agentów ubezpieczeniowych. Zrezygnowano również z ograniczenia, że ryczałt mogą płacić podatnicy wykonujący wolny zawód, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ryczałt, a wolny zawód

W 2021 roku zmianie uległa stawka ryczałtu. Przychody są opodatkowane według 17% stawki, a nie wg 20%. Oczywiście jest obowiązujący limit przychodów, aby móc skorzystać z ryczałtu. Np. podatnik nie może uzyskać przychodu przekraczającego 2 mln euro. Można również rozliczać się kwartalnie, jeśli przychód w poprzednim roku nie przekroczył 200 tysięcy euro. Niektóre przychody są opodatkowane stawką 15% np. usługi prawne, doradztwo podatkowe. Usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości są opodatkowane 10% podatkiem. W zależności od poziomu przychodów najem jest objęty 8,5 procentowym lub 12,5 procentowym podatkiem. Stawki 5,5, 3 i 2% pozostały bez zmian.