Terminy przesuniętę z uwagi na pandemię COVID-19

Drodzy Klienci,

Zmian w standardowych terminach w związku z Covid-19 jest tak dużo, że łatwo się w nich zgubić. Dlatego przygotowaliśmy małą ściągę najważniejszych według nas zmian w terminach podatkowych. Niektóre z nich mijają już wkrótce, warto przeczytać:

 

Czego dotyczy zmiana? Termin standardowy Termin zmieniony
 Zgłoszenie do US zapłaty na rachunek spoza białej listy 3 dni 14 dni
Złożenie deklaracji CIT-8* 31-03-2020 01-06-2020
Sprawozdanie finansowe (spółki kontrolowane przez KNF) - sporządzenie i podpisanie* 31-03-2020 01-06-2020
Złożenie deklaracji IFTR-2R* 31-03-2020 01-06-2020
Zapłata zaliczki na PIT przez płatników za marzec 2020 20-04-2020 01-06-2020
Zapłata zaliczki na PIT przez płatników za kwiecień 2020 20-05-2020 01-06-2020
Rozliczenie roczne PIT 30-04-2020 01-06-2020
Sprawozdanie finansowe - sporządzenie i podpisanie* 31-03-2020 30-06-2020
Wprowadzenie JPK_V7M i JPK_V7K dla dużych firm 01-04-2020 01-10-2020
Nowa matryca stawek VAT 01-04-2020 01-07-2020
Termin obowiązywania wiążących informacji stawkowych (WIS) 01-04-2020 01-07-2020
Zapłata podatku od przychodów z budynków za marzec 2020 20-04-2020 20-07-2020
Zapłata podatku od przychodów z budynków za kwiecień 2020 20-05-2020 20-07-2020
Zapłata podatku od przychodów z budynków za maj 2020 22-06-2020 20-07-2020
CIT-8 dla NGO* 31-03-2020 31-07-2020
Sprawozdanie finansowe - przesłanie do Urzędu Skarbowego - dla podatników PIT 30-04-2020 31-07-2020
Sprawozdanie finansowe (spółki kontrolowane przez KNF) - sporządzenie i podpisanie* 30-06-2020 31-08-2020
Czego dotyczy zmiana? Termin standardowy Termin zmieniony
     
Okres przejściowy dotyczący olejów opałowych w pakiecie paliwowym 31-03-2020 31-08-2020
Sprawozdanie finansowe (spółki kontrolowane przez KNF) - przesłanie do KRS* 15-07-2020 15-09-2020
Sprawozdanie finansowe - zatwierdzenie* 30-06-2020 30-09-2020
Rata podatku od nieruchomości za kwiecień 2020** 15-04-2020 30-09-2020
Rata podatku od nieruchomości za maj 2020** 15-05-2020 30-09-2020
Rata podatku od nieruchomości za czerwiec 2020** 15-06-2020 30-09-2020
Złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podmioty, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego 30-09-2020
Sprawozdanie finansowe - przesłanie do KRS* 15-07-2020 15-10-2020
Wdrożenie PPK dla firm zatrudniających ponad 50 - 249 pracowników - zawarcie umowy o zarządzanie PPK 24-04-2020 27-10-2020
Wdrożenie PPK dla firm zatrudniających ponad 50 - 249 pracowników - zawarcie umowy o prowadzenie PPK 11-05-2020 10-11-2020
Zapłata podatku od sprzedaży detalicznej po raz pierwszy 01-07-2020 01-01-2021

* terminy podane dla firm, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym

** o zmianie terminu zdecydowali Radni Gminy w uchwale, więc termin może być inny, zalecam sprawdzenie uchwały w każdej Gminie