Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS – komentarz do projektu rozszerzenia z dnia 04.04.2020 r

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS – informacja/komentarz do projektu rozszerzenia „Tarczy Antykryzysowej” z dnia 04.04.2020 r.


Jako Państwa biuro rachunkowe na bieżąco śledzimy aktualną sytuację prawną w związku z trwającą epidemią COVID-19 w naszym kraju. W ostatnich dniach przesyłaliśmy Państwu aktualne informacje i nasze wskazówki dotyczące działań rządu, mające na celu zminimalizowanie strat gospodarczych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Wczoraj w nocy rząd przygotował projekt drugiej „Tarczy Antykryzysowej” - uzupełnia ona już obowiązujący pakiet o propozycje wcześniej zgłaszane przez poszczególne resorty (ale które z różnych względów nie zmieściły się do “podstawowego” pakietu) oraz reguluje kwestie, które uwidoczniły się w praktyce, po wejściu pierwszej „Tarczy” w życie.

Istotną zmianą jest propozycja zakładająca rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia.

Mając na uwadze fakt, iż powyższe jest razie propozycją rządu i nie ma żadnego przełożenia na aktualnie obowiązujące akty normatywne, proponujemy podmiotom ubezpieczającym więcej niż 9 a mniej niż 50 pracowników o wstrzymanie się z płatnością składek ZUS do ostatniego dnia terminu ich opłacenia – tj. do 15 kwietnia (data wpływu środków na indywidualny rachunek z ZUS).

Powyższe rozwiązanie proponujemy z uwagi na możliwość uchwalenia przez rząd tzw. „II Tarczy Antykryzysowej” w ostatniej chwili przed terminem płatności składek. Upraszczając – jeśli wyliczone składki za marzec zostały już opłacone, a zostanie uchwalone przedmiotowe rozszerzenie do terminu ich opłacenia – istnieje ryzyko że nikt nie zwróci już przelanych, należnych składek przedsiębiorcy pomimo, że przysługiwało mu zwolnienie uchwalone kilka dni później.

Z uwagi na fakt, że skorzystać z „Tarczy Antykryzysowej” mogą ci, którzy nie zalegali i nie zalegają z uiszczaniem składek do ZUS, nie zalecamy podatnikom opłacania ich po terminie.

 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych