Polski Ład 2.0 w skrócie

 

Polski Ład 2.0 w skrócie:

 

Fizycznie poprawki wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r., natomiast część zmian będzie obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2022 r. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł i wyższy próg podatkowy 120 000 zł pozostają bez zmian.

 

Jednolita data rozliczeń

Wszystkie rozliczenia roczne PIT za rok 2022 będzie można składać w terminie 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r., niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Głównie zmiana ta dotyczyć będzie osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, których termin na rozliczenie podatkowe upływał ostatniego lutego.

 

Likwidacja klasy średniej

Specjaliści od tworzenia programów płacowych, księgowi, przedsiębiorcy „będą szczęśliwi”, że ich czas, praca, nakłady finansowe na szkolenia pójdą na marne. Rząd potwierdził, że wycofuje się z ulgi dla klasy średniej, i uznaje, że tematu w ogóle nie było.
Jako ciekawostkę dodamy, że według GUS przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wyniosło kwotę 6 235 zł brutto. Natomiast by zakwalifikować się do klasy średniej, trzeba zarabiać minimum 6 665,64 zł brutto. 

 

Stawka PIT z 17% na 12% dla skali podatkowej

Prawo nie powinno obowiązywać wstecz — szczególnie jeśli może być niekorzystne dla obywateli. Dlatego też stawka podatku musiała być obniżona do maksymalnie 12%, by przepisy mogły obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2022 r. 
Takie rozwiązanie ma też swoje plusy dla przedsiębiorców, ponieważ, jeśli poprzednia wersja Polskiego Ładu była korzystniejsza, to mogą się do nich stosować. W gorszej sytuacji są księgowi, ponieważ analiza porównawcza konieczna do wyboru optymalnej formy opodatkowania może wymagać przygotowania nawet 7 zeznań podatkowych (PIT- 36 lub PIT-37 + PIT-36L / PIT-28). To trzy stany prawne, w których dodatkowo należy uwzględnić rozliczanie się samodzielnie i z małżonkiem.

 

Co z odliczeniem składki zdrowotnej?

Pojawiła się możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną:

  • przy podatku liniowym – do kwoty 8 700 rocznie zł,
  • przy ryczałcie – do 50% zapłaconych składek,
  • przy karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku);

Te zmiany, zależnie od podstawy opodatkowania, pozwolą Państwu zaoszczędzić od 40 do 1650 zł rocznie. 

 

Zmiana formy opodatkowania

Jeśli rozliczają się Państwo w formie ryczałtu i zmiany wchodzące w życie od lipca spowodują, iż bardziej korzystną formą opodatkowania będą zasady ogólne, to do 22 sierpnia 2022 roku można zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową obowiązującą na drugą połowę roku. W tej sytuacji miesiące od stycznia do czerwca 2022 będą opodatkowane ryczałtem, a od lipca do grudnia 2022 będą opodatkowane wg skali podatkowej.
Możliwa będzie również zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok 2022 obowiązująca na cały rok. Zmiana ta dotyczyć będzie tylko przejścia z ryczałtu bądź z podatku liniowego na podatek wg skali.
Na chwilę obecną nie zostały wydłużone terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania na 2023 rok, także obowiązuje termin do 20 lutego bądź do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w roku.

 

Zmiany dla Rodziców

Chociaż Ministerstwo Finansów obiecało powrót do preferencyjnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci (zamiast wprowadzonej w Polskim Ładzie 1.0 ulgi 1500 zł), nie będzie ono już tak korzystne jak wcześniej zapowiadano. Rodzic rozliczy się z „połową dziecka”, ponieważ skorzystają z 1,5 krotności kwoty wolnej tj. 45 000 zł.
Z kolei dla rodzin z dziećmi zwiększono kwotę “zarobków dziecka”, tj. zarobków jakie może osiągać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie w roku 2022 z 3 089 zł do 16 061,28 zł (12 x 1338,44 renta socjalna).

 

Umowy zlecenie

Od 1 stycznia 2023 r. będzie można rozliczać kwotę wolną w zaliczkach przy umowie zlecenie.

 

Czy wynagrodzenie prokurenta jest oskładkowane?

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia danej funkcji zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. W związku z tym powstały wątpliwości, czy prokurent, który dotychczas nie podlegał żadnemu ubezpieczeniu, podlega od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przepis wprost mówiący o obowiązkowym ubezpieczeniu prokurentów ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Jednakże ZUS wydając indywidualne interpretacje wskazuje, że już od 1 stycznia 2022 r. prokurent podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Trudno w tym momencie jednak przewidzieć, czy przepis, który wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. zostanie uznany jako doprecyzowanie przepisów już obowiązujących, czy jako nowy przepis obowiązujący od 1 lipca 2022 r. W przypadku pierwszej wersji, ZUS będzie domagał się składek od prokurentów od 1 stycznia 2022 r., w przypadku drugiej wersji składka okaże się obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

 

Opinia prof. Modzelewskiego

Mniejszym optymistą niż wiceminister finansów wydaje się jednak prof. Modzelewski — jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego:

“Doliczyłem się w nim co najmniej dwudziestu błędów i niedoróbek powstałych w dotychczasowym procesie legislacyjnym. (...)
prof. dr hab. Witold Modzelewski uważa, że nowelizacja Polskiego Ładu w aktualnej formie
(z 12 maja 2022 r.): “zwiększy obciążenie podatkowe części pracowników i zleceniobiorców”.

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:

  • Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw,
  • Branżowych, płatnych platform informacyjnych,
  • Uwag ogólnych Kancelarii.

Opracowanie pełni jedynie funkcję informacyjną, i nie ma charakteru porady.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych