Na czym polega zasada neutralności podatku VAT?

Będąc czynnym podatnikiem VAT, należy zdawać sobie sprawę ze sposobów rozliczania tego jednego z głównych rodzajów podatków. VAT, czyli podatek od towarów i usług jest podatkiem obrotowym, z którym firmy „stykają się” na każdym etapie obrotu dobrem wytwarzanym przez dany podmiot gospodarczy. Występuje ona zarówno w przypadku towarów, jak i usług. Jak VAT kształtuje się w innych krajach europejskich? Czym jest zasada neutralności VAT?

Jak działa zasada neutralności VAT?

Z podatkiem VAT przedsiębiorcy mają do czynienia, zarówno nabywając różnego rodzaju dobra, jak i je sprzedając. Dzięki podstawowej zasadzie konstrukcyjnej podatku obrotowego właściciele firm mogą liczyć na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Właśnie ową możliwość nazywamy w księgowości zasadą neutralności.

W świetle obowiązujących przepisów zasada ta została „opisana” w art. 1 ust. 2 Dyrektywy VAT 2006/112/WE. Zgodnie z nią zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego. Jest on dokładnie proporcjonalny do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem. Z prawa do zwrotu nadpłaconego podatku mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy kupują towary i usługi do celów działalności gospodarczej. Dzięki zasadzie neutralności firmy obniżają wysokość podatku należnego od sprzedaży o podatek naliczony przy zakupach, by w ten sposób móc uzyskać zwrot wspomnianej nadwyżki. Warto na sam koniec dodać, że jest to podstawowa zasada, według której funkcjonuje podatek VAT, dlatego prawo do odliczenia nie jest w żadnym przypadku formą ulgi dla podatnika.

O czym trzeba pamiętać podczas rozliczania VAT?

Zasada neutralności jest ważna z jeszcze jednego powodu. Otóż dla firm, a dokładniej dla przedsiębiorców niebędącymi ostatecznymi konsumentami usługi lub towar podatek VAT powinien zostać niedostrzegalny ekonomicznie, czytaj: neutralny. Gdy odsprzedaje on jedynie towary dalej, nie może być z tego tytułu w żaden sposób obciążany dodatkowymi kosztami.