Na czym polega księgowość uproszczona i kto może z niej skorzystać?

W dobie dynamicznego rozwoju rynku oraz rosnącej liczby przedsiębiorstw, zarówno dużych korporacji, jak i małych rodzimych firm, istotne jest dostosowanie systemu rachunkowości do potrzeb i możliwości każdego podmiotu gospodarczego. Właśnie z myślą o mniejszych przedsiębiorcach, którzy nie mają możliwości zatrudnienia pełnoetatowego księgowego czy też korzystania z usług zewnętrznych biur rachunkowych, powstała idea księgowości uproszczonej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega ten sposób prowadzenia rachunkowości.

Księgowość uproszczona – definicja i założenia

Księgowość uproszczona to sposób prowadzenia ewidencji finansowej, który pozwala na ograniczenie formalności oraz czasochłonnych procedur związanych z tradycyjnym systemem rachunkowości. Jak wyjaśnia przedstawiciel biura rachunkowego z Mysłowic, w porównaniu do księgowości pełnej opiera się na prostszych zasadach ewidencji przychodów i kosztów, a także na mniejszej liczbie obowiązkowych dokumentów do sporządzenia i przechowywania.

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Zgodnie z polskim prawem, księgowość uproszczona jest dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim, chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których przychód ze sprzedaży (razem z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 milionów euro. Ponadto przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zalety księgowości uproszczonej

Korzystanie z księgowości uproszczonej niesie ze sobą wiele korzyści dla małych i średnich przedsiębiorców. Przede wszystkim pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z prowadzeniem pełnej księgowości. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, zamiast tracić czas na skomplikowane procedury rachunkowe. Ponadto uproszczony sposób prowadzenia ewidencji finansowej ułatwia kontrolę nad finansami firmy oraz pozwala na szybsze reagowanie na ewentualne problemy.