Kiedy przedsiębiorca formalnie staje się podatnikiem VAT?

Każdy obywatel lub rezydent nowego kraju staje w praktyce się podatnikiem. Jednocześnie przepisy bardzo dokładnie określają, kto musi być płatnikiem VAT oraz kto jest z tego obowiązku zwolniony. Bycie płatnikiem VAT to dodatkowe obowiązki, ale równocześnie określone korzyści. Dlatego podejmując decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej warto, dobrze przemyśleć, czy zostać podatnikiem VAT, czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Dla kogo VAT?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, przedsiębiorców można podzielić na tych, którzy nie muszą płacić VAT oraz na tych, którzy jako czynni podatnicy VAT muszą rozliczać podatek VAT. Zwolnienie z podatku VAT przysługuje firmom, których przychody za rok poprzedni nie przekroczyły 200 tysięcy złotych – jest to tak zwane zwolnienie podmiotowe. Jeżeli ten limit zostaje przekroczony, przedsiębiorca jest zobowiązany dokonywać rozliczeń VAT. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT – przysługuje mu zwolnienie przedmiotowe. Istnieje jednak kilka przypadków, w których bycie podatnikiem VAT jest obligatoryjne. Zgodnie z artykułem 113 Ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, z podatku VAT zwolnieni nie mogą być podatnicy wskazani w załączniku nr 12 do ustawy, a także podatnicy dokonujący dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, budynków, budowli lub ich części, terenów budowlanych i nowych środków transportu. Ponadto obowiązek rozliczania podatku dotyczy podatników świadczących usługi jubilerskie, prawnicze oraz w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego. Czynnymi podatnikami VAT muszą być ponadto przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z siedzibą poza terytorium kraju. Artykuł 43 Ustawy o VAT wskazuje również sytuacje obowiązkowego zwolnienia z podatku VAT, do których należą między innymi usługi transportu sanitarnego, profesja psychologa, opieka medyczna. Podatnicy, którzy nie są zobowiązani odprowadzać podatku VAT, mogą samodzielnie podjąć decyzję o systemie rozliczeń.

Jak zostać czynnym płatnikiem VAT?

By formalnie stać się podatnikiem VAT, należy zarejestrować się we właściwym Urzędzie Skarbowym za pomocą formularza VAT-R. Należy go złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Samo bycie podatnikiem VAT nie jest bardzo skomplikowane. Istnieje szereg programów obsługujących księgowość dla firm, a biura rachunkowe proponują szeroki zakres usług w celu odciążenia w procedurach podatkowych.