Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania?

Forma opodatkowania jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji, jaka należy podjąć przy zakładaniu działalności gospodarczej. Forma opodatkowania może zostać zmieniona wraz z początkiem nowego roku podatkowego, dlatego wielu przedsiębiorców na początku decyduje się na skalę podatkową. Co ciekawe, dla przedsiębiorców, którzy przy rejestracji w CEIDG pominą wybór formy opodatkowania, przewidziano możliwość aktualizacji wpisu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił pierwszy przychód. W razie braku wyboru przedsiębiorca zostaje zobligowany do rozliczania się na zasadach ogólnych.

W ramach księgowości uproszczonej do wyboru są trzy formy opodatkowania:

  • Skala podatkowa
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatek liniowy

Wybór formy opodatkowania wpływa nie tylko na wysokość należnego podatku dochodowego, ale także na wysokość składki zdrowotnej, która jest różna dla różnych form działalności. W naszym biurze księgowym w Katowicach oferujemy pomoc przy rejestracji w CEIDG i wyborze odpowiedniej formy opodatkowania.

Na co się zdecydować?

Przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkową opłacają 12% podatku dochodowego dla rocznych dochodów nieprzekraczających 120 tys. zł, a powyżej tej kwoty zastosowanie ma stawka 32%. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tys. zł. O ile na zasadach ogólnych podatek płaci się od dochodów, to w przypadku ryczałtu opodatkowany jest przychód. Oznacza to brak możliwości odliczenia kosztów przychodu. Problematyczny w tym przypadku jest wybór odpowiedniej stawki ryczałtu, która zależy od profilu prowadzonej działalności. Osoby rozliczające się podatkiem liniowym obowiązuje jedna stawka 19%, która jest niezależna od dochodów i profilu działalności.