Co grozi za błędy w zeznaniu podatkowym?

Zeznania podatkowe dla wielu to powód dużego stresu i nieprzespanych nocy. Błędy w zeznaniu podatkowym, grożą duża karą pieniężną. Co zrobić, aby uniknąć błędów, które prowadzą do obciążenia finansowego? Co grozi za błędy w takim zeznaniu podatkowym? Dowiedz się więcej!

Zeznania podatkowe!

Osoba rozliczająca podatek dochodowy na zasadach ogólnych wypełnia deklarację PIT - 36. Takie zeznanie roczne powinno zawierać wyłącznie dochody opodatkowane według stawki 17% i 32%. Takim sposobem podatnik rozlicza na jednym formularzu dochody z takich źródeł jak działalność, etat czy zlecenie. W przypadku rozliczeń na zasadach ogólnych przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych.

Nierzetelne zeznanie podatkowe!

Sankcje karne za złożenie nierzetelnego zeznania podatkowego grożą osobie, która je sporządziła, a więc nie zawsze musi to być podatnik. Odpowiedzialność podatkową - niezależnie od odpowiedzialności karnej skarbowej - ponosi jednak zawsze podatnik. Warto pamiętać, że błędne zeznanie podatkowe można skorygować. Błędy, które można znaleźć w zeznaniach podatkowych, to najczęściej nieumyślne uchybienia rachunkowe i formalne. Nie grożą za nie kary. Jednak przypisanie sprawcy winy umyślnej już ciągnie sprawcę do odpowiedzialności. O winie umyślnej mówi się wtedy, gdy sprawca ma zamiar dokonania czynu zabronionego. W momencie przekazania nierzetelnego rozliczenia chodzi o działanie z zamiarem umyślnego wprowadzenia organu podatkowego w błąd co do stanu rzeczywistego podatnika. Podatnik taki musi liczyć się z karą, jeśli sam składał zeznanie podatkowe. Nieterminowość oraz błąd w formularzu podatkowym to najczęstsze przyczyny kar w zeznaniach podatkowych. Za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie, podatnik może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1/10 do równowartości 20 - krotności wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość grzywny, jaka może zostać nałożona na podatnika, waha się od 225 do 45.000 złotych. Jeśli podatnik sam poinformuje skarbówkę o wykroczeniu, może się to skończyć tylko na upomnieniu lub mandacie do kilkuset złotych.