Obsługa kadrowa i płacowa – sprawy pracownicze

Jeśli zatrudniasz pracowników, jesteś prawnie zobowiązany do dbania o wszelkie formalności związane z ewidencjonowaniem czasu ich pracy, urlopów, prowadzeniem teczek osobowych i wieloma innymi kwestiami. Są to działania czasochłonne, które dodatkowo muszą być wykonywane niezwykle skrupulatnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warto zlecić obsługę kadrową i płacową profesjonalistom. Nasza Kancelaria świadczy nie tylko szeroki zakres usług księgowych, ale zajmuje się także sprawami pracowniczymi, które pracodawca powinien mieć pod kontrolą. Jeśli skorzystasz z takiej możliwości, zyskasz wygodę, pewność, a przede wszystkim oszczędzisz czas. Masz również gwarancję, że Twoje firma funkcjonuje zgodnie z prawem i nie narazisz się na upomnienia czy mandaty karno-skarbowe.

Skomplikowane tematy z zakresu obsługi kadrowo-płacowej warto powierzyć specjalistom. Outsourcing tego typu usług wiąże się przede wszystkim z redukcją kosztów, jakie ponosi przedsiębiorca. Zamiast zatrudniać do obsługi kadrowo-płacowej dodatkową osobę, można te zadania zlecić zewnętrznemu biuro księgowe. Dajemy gwarancję rzetelnego i terminowego wywiązywania się ze wszystkich zadań. Przyjmując zlecenia na obsługę kadrową i płacową standardowo sprawdzamy dokładnie dotychczasową dokumentację w tym zakresie oraz weryfikujemy rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

 

Kadry i płace pod profesjonalną kontrolą

Poniżej znajdziesz zbiór szczegółowych działań, którymi zajmujemy się w ramach obsługi kadrowej i płacowej. Znajdziesz wśród nich wszelkie, niezbędne czynności, które są wymagane prawnie od przedsiębiorców.

Obsługa kadrowa Katowice – oferta

 • prowadzenie i administracja teczek osobowych pracowników,
 • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie ewidencji urlopów – ustalanie ich wymiarów i limitów,
 • ewidencja innych nieobecności pracowników – zwolnień lekarskich itd.,
 • kontrolowanie terminów związanych ze szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi,
 • sporządzanie informacji do GUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • bieżące doradztwo.

 

podpisywanie umowy

Obsługa płacowa – oferta

 • tworzenie comiesięcznych list płac pracowników,
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenia/o dzieło,
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4),
 • sporządzanie deklaracji dochodów pracowników (PIT 11),
 • przygotowanie deklaracji na potrzeby ZUS,
 • kompletowanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
 • wyprowadzanie zaległości płacowych,
 • reprezentowanie pracodawców przed takimi instytucjami jak ZUS, PIP,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • bieżące doradztwo.

Dzięki nam zyskasz

 • niskie koszty prowadzenia spraw kadrowych,
 • bezpieczne przetwarzanie danych osobowych i innych,
 • doświadczony zespół specjalistów z zakresu kadr i płac,
 • ciągłość realizacji powierzonych zadań.

 

 

Nasze biuro rachunkowe zapewnia obsługę kadrowa i płacową na najwyższym poziomie. Z nami nie przegapisz żadnego terminu ani spoczywającego na pracodawcy obowiązku w stosunku do pracownika czy instytucji.