Cennik usług dodatkowych kancelarii

Usługi związane z księgami rachunkowymi:

 • Korekta rozliczenia PIT/CIT/VAT z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy za każdy miesiąc podlegający korekcie - 50,00 zł
 • Korekta dokumentów płacowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy za każdy miesiąc podlegający korekcie - 30,00 zł
 • Sporządzenie sprawozdania GUS stawka godzinowa (w zależności od rodzaju sprawozdania) - 100,00 zł
 • Sporządzenie dokumentu standaryzowanego za każdy dokument (wniosek o przeksięgowanie, stwierdzenie nadpłaty, wydanie zaświadczenia itp.) - 20,00 zł
 • Sporządzenie dokumentu niestandardowego stawka godzinowa (Umowy, zeznania, wyjaśnienia, wnioski kredytowe, leasingowe, itp.) - 100,00 zł
 • Symulacja wyniku podatkowego za czynność (Książka Przychodów i Rozchodów) - 50,00 zł
 • Symulacja wyniku podatkowego za czynność (Księgi Handlowe) - 150,00 zł
 • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia A1 za wniosek - 50,00 zł

Udział w postępowaniach (stawka godzinowa):

 • Udział w czynnościach sprawdzających - 100,00 zł
 • Udział w kontroli podatkowej - 150,00 zł
 • Udział w kontroli ZUS - 100,00 zł
 • Udział w kontroli PIP - 150,00 zł
 • Udział w kontroli skarbowej - 200,00 zł

Usługi doradcze i konsultacje (stawka godzinowa):

 • Sporządzenie ORD-IN - 100,00 zł
 • Konsultacje księgowe - 150,00 zł
 • Konsultacje płacowe - 150,00 zł
 • Konsultacje gospodarcze - 250,00 zł
 • Konsultacje podatkowe - 300,00 zł

Czynności materialno-techniczne:

 • Wydruki i kserokopie za każdą stronę (w tym drukowanie dokumentów księgowych dostarczanych drogą elektroniczną) - 0,30 zł
 • Wysyłka korespondencji za każdą kopertę (list polecony ekonomiczny) - 10,00 zł
 • Archiwizacja dokumentacji miesięcznie za każdy segregator (dotyczy dokumentów starszych niż 2 lata, lub po rozwiązaniu umowy) - 5,00 zł

Delegacje:

 • Delegowanie pracownika (np. do urzędu, sądu) stawka godzinowa - 60,00 zł
 • Opłata za dojazd za kilometr (plus opłata za delegowanie) - 1,00 zł

Windykacja:

 • Wysyłka wezwania do zapłaty przez Kancelarię za każdy list (po 2 niezapłaconych fakturach) - 30,00 zł
 • Wysyłka wezwania do zapłaty przez KRD za sprawę - 9% należności (nie mniej niż 510 zł) (według cennika KRD)

 

 

 
Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.
Wszystkie podane ceny są cenami netto (do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT)